Leuk je te zien! Foooble gebruikt cookies om inhoud en advertenties te personaliseren en onze site voor jou gemakkelijker te maken.

DISCLAIMER Foooble

Door het gebruik van c.q. het bezoek aan de website www.foooble.com aanvaardt u de onderstaande voorwaarden. Op deze voorwaarden, alsmede op het gebruik van de website, is Nederlands recht van toepassing.
 

Gebruik van de website


De eenmanszaak Foooble (gevestigd in de Frankensteeg 10A (7201 KN) te Zutphen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08162350 maakt het via haar website mogelijk voor bezoekers om op de hoogte te raken van georganiseerde sporttoernooien en om in contact te treden met de betreffende organisatoren. Foooble is echter op geen enkele wijze betrokken bij de totstandkoming van een eventuele overeenkomst tussen de bezoeker en de toernooi organisator. Dit betekent dat Foooble geen partij is bij de overeenkomst die mogelijk tot stand komt door inschrijving voor een toernooi.

De toernooi organisator is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie over het toernooi die op onze website wordt getoond. Foooble doet geen aanbeveling noch geeft zij een goedkeuring ten aanzien van de kwaliteit van (de organisatie van) het toernooi dat op de website wordt geplaatst.

Foooble is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan wegens het gebruik van de informatie op haar website en voorts niet voor schade die is ontstaan wegens:
- de deelname, de afgelasting of het bezoek aan een toernooi dat op haar website wordt vermeld; of
- de niet-beschikbaarheid, onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van de website.
Foooble is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden waar via de website naar wordt verwezen.

De op de website geplaatste contactgegevens van toernooi organisatoren en/of sportclubs, zijn uitsluitend bestemd voor bezoekers van de website om te kunnen reageren op de op de website geplaatste toernooien. De diensten van Foooble worden uitsluitend beschikbaar gesteld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is dan ook niet toegestaan om de informatie die op de website wordt aangeboden te gebruiken, door te lichten (bijv. via een webcrawler) te reproduceren, deeplinken, gebruiken, kopiëren, tonen of downloaden voor commerciële of concurrerende activiteiten.
 

Inhoud van de website


Er kunnen geen rechten, in welke vorm dan ook, aan de inhoud van de website (waaronder onder meer de gegevens die worden verstrekt over de georganiseerde toernooien of tips omtrent de organisatie van een toernooi) worden ontleend. Ondanks de grote zorg die door Foooble wordt besteed aan de juistheid van de informatie die op de website wordt gepubliceerd, zijn fouten niet uitgesloten. Men kan dan ook geen rechten ontlenen aan de gepubliceerde teksten. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij een ieder dan ook aan contact op te nemen met de servicedesk van Foooble (bereikbaar via info@foooble.com of +31 (0)622 996769 Intellectuele eigendomsrechten

Voor zover ter plaatse niet anders aangeduid, komen alle (intellectuele eigendoms)rechten op de inhoud van deze website (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de teksten, afbeeldingen en audiovisuele materialen) toe aan Foooble. Deze rechten worden nadrukkelijk voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Foooble, is het niet toegestaan deze website en de daarin opgenomen inhoud op welke wijze dan ook openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, met uitzondering van persoonlijk (niet-zakelijk) gebruik.

Voor zover het (intellectuele eigendoms)recht op bepaalde inhoud aan derden toekomt, heeft Foooble daarvoor toestemming van de rechthebbende om deze op haar website te plaatsen. Zonder voorafgaande toestemming van deze rechthebbende, is het niet toegestaan deze inhoud op welke wijze dan ook openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.

Vind de juiste teams voor jouw toernooi
Maak eenvoudig een toernooi aan
Organiseer het toernooi zoals nooit tevoren